Kontakt

Pořadatelé

ON tisk, s.r.o.
Křesomyslova 384/17, 140 00 Praha 4-Nusle
IČO: 24131806

Spolek českých betlemářů, z.s.
IČO: 27031501
Kopaninská 189, 252 25 Ořech

Spojení

E-mail

betlemy@on-tisk.cz

Telefon

+420601323470

Korespondenční adresa

ON tisk, s.r.o., Křesomyslova 384/17, 140 00 Praha 4-Nusle