Propozice

 

VELKÁ VÝSTAVA BETLÉMŮ 2023

Zveme Vás k účasti ve 3. ročníku úspěšné celostátní akce pro děti a mládež.

Pořádá Spolek českých betlemářů a ON tisk, s.r.o.

 1. Vytvořte vánoční betlém
   • tvořte libovolnou technikou - malba, kresba, rytina, trojrozměrné dílo…
   • autorem může být jednotlivec nebo skupina (samostatně nebo pod vedením dospělého)
   • věk autorů není limitován, přivítáme i práce od autorů, kteří přesahují dětskou kategorii

2. Dílo vystavte tak, aby ho vidělo co nejvíce lidí
   • za oknem, ve výkladu, na recepcích, chodbách a jiných prostorách institucí, v informačních
     centrech, na regionálních výstavách, školních akcích…
   • vystavujte co nejdéle, doporučujeme zahájit okolo první adventní neděle (3. prosince) a ukončit
po Vánocích
   • s přáteli můžete vytvořit „betlémskou cestu“, na které by bylo umístěno více betlémů
   • pokud by se vám podařilo získat větší prostor, je možné zorganizovat společnou výstavu
   • vhodné místo pro vystavení vyhledejte a zamluvte před tvorbou – betlém tak můžete lépe  
      přizpůsobit daným podmínkám

3. Svoji vystavenou práci označte logem výstavy
   • nakreslete sami (viz záhlaví této informace) nebo stáhněte zde
   • bez tohoto loga nemůže být práce přijata

4. Vystavený betlém vyfoťte a foto pošlete spolu s dalšími informacemi
Podrobné pokyny a přihlašovací formulář najdete na webové stránce www.mujbetlem.cz.

Poslat lze jedním z následujících způsobů:

a)     přímo z webové stránky  www.mujbetlem.cz

b)     e-mailem na adresu betlemy@on-tisk.cz

c)      listovní poštou na adresu ON tisk, s r.o., Křesomyslova 17 F, 140 00 Praha 4

Zásilky přijímáme od 15. listopadu do 24. prosince 2023.
Fotografie vystavených betlémů budou postupně zveřejňovány na www.mujbetlem.cz.

5. Odměny pro účastníky
Ze zaslaných fotografií vylosujeme deset exponátů, autorům zašleme dárek a ke každému
vylosovanému betlému zašleme katalog prací, betlemářský kalendář a časopis Betlemář s článkem
a fotografiemi o Velké výstavě betlémů 2023.
Všichni přihlášení autoři obdrží originální pamětní list.

 6. Pozor, novinka!

Letos naši akci rozšiřujeme ještě o část literární: napište příéběh (pohádku, povídku...),
kde hlavním tématem bude vánoční betlém nebo postavy betlémské scény.

   
•  tato akce je určena pouze pro jednotlivce do 15 let
   • práce lze zaslat jen vložením na stránky www.mujbetlem.cz
   • díla budou zveřejněna na www.mujbetlem.cz

   tři nejlepší práce podle výběru pořadatelů budou postupně zveřejněny také v časopise Betlemář
 a na webových stránkách www.betlemari.cz a www.betlemy.cz, jeden vylosovaný aurtor obdrží věcnou
odměnu a všichni dostanou elektronickou poštou jmenovitý e-diplom

   • pořadatelé si vyhrazují právo nezveřejnit práce, které nesplňují zadané téma nebo obsahují nevhodné
pasáže či výrazy

   • děti do 15 let se mohou zúčastnit obou částí Velké výstavy betlémů 2023

   • termín pro odeslání příběhu: 15.11 - 24.12. 2023

 

Mnoho tvůrčích úspěchů přejí pořadatelé Velké výstavy betlémů 2023!