Propozice

Velká výstava betlémů 2022

Zveme Vás k účasti ve 2. ročníku úspěšné celostátní akce pro děti a mládež.
Pořádá Spolek českých betlemářů a ON tisk, s.r.o.

 1. Vytvořte vánoční betlém
  • tvořte libovolnou technikou: malba, kresba, rytina, trojrozměrné dílo...
  • autorem může být jednotlivec nebo skupina (samostatně nebo pod vedením dospělého)
  • věk autorů není limitován, přivítáme práce od autorů, kteří přesahují dětskou kategorii
 2. Dílo vystavte tak, aby ho vidělo co nejvíce lidí
  • za oknem, ve výkladu, na recepcích, chodbách a jiných prostorách institucí, v informačních
   centrech, na regionálních výstavách, školních akcích...
  • vystavujte co nejdéle, doporučujeme zahájit okolo první adventní neděle (27. listopadu) a ukončit
   po Vánocích
  • s přáteli můžete vytvořit „betlémskou cestu“, na které by bylo umístěno více betlémů
  • pokud by se vám podařilo získat větší prostor, je možné zorganizovat společnou výstavu
  • vhodné místo pro vystavení vyhledejte a zamluvte před tvorbou – betlém tak můžete lépe
   přizpůsobit daným podmínkám
 3. Svoji vystavenou práci označte logem výstavy
  • nakreslete sami (viz záhlaví této informace) nebo stáhněte zde
  • bez tohoto loga nemůže být práce přijata
 4. Vystavený betlém vyfoťte a foto pošlete spolu s dalšími informacemi
  Podrobné pokyny a přihlašovací formulář najdete na www.mujbetlem.cz
  Poslat lze jedním z následujících způsobů:
  1. přímo z webové stránky www.mujbetlem.cz 
  2. e-mailem na adresu betlemy@on-tisk.cz
  3. listovní poštou na adresu ON tisk, s r.o., Křesomyslova 17 F, 140 00 Praha 4

Zásilky přijímáme od 15. listopadu do 20. prosince 2022.

Fotografie vystavených betlémů budou postupně zveřejňovány na www.mujbetlem.cz.
Po ukončení akce bude k dispozici katalog i na dalších webech www.betlemari.cz a www.betlemy.cz.

Odměny pro účastníky
Ze zaslaných fotografií vylosujeme deset exponátů, autorům zašleme dárek
a ke každému vylosovanému betlému zašleme katalog prací, betlemářský kalendář
a časopis Betlemář s článkem a fotografiemi o Velké výstavě betlémů 2022.

Všichni přihlášení autoři obdrží originální pamětní list.

 

Podaří se nám vystavit více betlémů než v prvním ročníku?

To závisí na vás, milé děti, mládeži, rodiče, pedagogové, přátelé, betlemáři. Informaci o akci předejte i svým kamarádům,
třeba se k nám také přidají. Doporučte ve školách, domech dětí a mládeže i v dalších vhodných
institucích. Těšíme se na všechny práce!